FIXOFT bulgarian version

about usproductsservicescontact us

 
 
 

Продукти

ДИЗАЙН Плюс™

Софтуерна система за автоматизиране труда на десенаторите в текстилни предприятия с нищелкови станове.
[ДИЗАЙН Плюс™ - Ръководство на потребителя]

ДИЗАЙН Плюс™ Жакард

Софтуерна система за автоматизиране труда на десенаторите в жакардови текстилни предприятия.
[ДИЗАЙН Плюс™ Жакард- Ръководство на потребителя]

ТЕЛЕКТОР™

Софтуерна система за регистрация на телефонни разговори.
[ТЕЛЕКТОР™ - Ръководство на потребителя]

BlueBox™

Система за регистриране на диспечерски разговори.
[BlueBox™ - Ръководство на потребителя]

 

  © 2000, ФИКСОФТ ООД